Diskretionär förvaltning

Vid diskretionär förvaltning samarbetar vi med Svensk Värdepappersservice (SVP) som har Finansinspektionens tillstånd att bedriva diskretionär förvaltning avseende finansiella instrument.

På uppdrag av Devise erbjuder SVP kapitalförvaltning för Devises kunder som önskar diskretionär förvaltning. Tjänsten förmedlas av Devise enligt ett avtal mellan SVP och Devise.

Med diskretionär förvaltning menas att din portfölj förvaltas utan att du själv behöver fatta beslut om de specifika placeringarna.

Förvaltningen erbjuds enligt fyra strategier som ger möjlighet att välja den riskprofil som du och din rådgivare hos Devise bedömer vara lämplig:

- Hög risk

- Medelhög risk

- Medellåg risk

- Låg risk

De olika strategierna utgår från Devises förvaltningsmodell som kombinerar placeringar som är beroende av utvecklingen på aktiemarknaden med placeringar som inte är beroende av utvecklingen på aktiemarknaden. Läs mer om vår förvaltningsmodell under fliken med samma namn.

Naturligtvis kan individuella anpassningar göras så att förvaltningen svarar mot de krav som du ställer på till exempel risknivåer och grad av marknadsberoende. SVP förvaltar sedan din portfölj med val av enskilda placeringar som väljs med utgångspunkt från vad som bedöms vara bäst för att nå de mål som vi tillsammans har satt upp.

Du kan alltid följa förvaltningen via en egen inloggning på internet och du avgör själv hur ofta du vill ha en personlig uppföljning med din rådgivare från Devise.


Nyttiga länkar

Aktuella kurser