Vår förvaltningsmodell är vägledande för alla våra beslut

Vi tror inte att marknaderna alltid är positiva. Vi vet att det går både upp och ner. Dessutom har vi all respekt för svårigheterna att tajma marknadernas svängningar. Därför använder vi oss av en förvaltningsmodell som tar hänsyn till både upp- och nedgångar och som med automatik optimerar omviktningarna mellan marknadsberoende och marknadsoberoende placeringar samt mellan placeringar som har hög risk och låg risk. Syftet är att nå vår målavkastning med så låg risk som möjligt. 

Vår förvaltningsmodell är vägledande för alla beslut vi tar i vår rådgivning, men anpassas individuellt efter din situation, dina behov och dina mål. 
forvaltnmodell_diagram
 

Nyttiga länkar

Aktuella kurser