Juridik

Devise är delägare och anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice (Org.nr. 556324-5447) samt innehar eget tillstånd för försäkringsförmedling. Båda bolagen står under Finansinspektionens tillsyn.
För ytterligare information hänvisas till fliken "Tillstånd & Tillsyn".
 
Viktiga kontaktuppgifter: 


Bolagsverket       

851 81 Sundsvall

Telefon: 060-18 40 00

E-post: bolagsverket@bolagsverket.se

www.bolagsverket.se
Klagomålsansvarig

Joacim Samuelsson

Devise AB

Telefon: 031-80 80 80

E-post: joacim.samuelsson@devise.se


Finansinspektionen

Box 6750, 113 85 Stockholm

Telefon: 08-787 80 00

E-post: finansinspektionen@fi.se

www.fi.se

 Klagomålsansvarig

Veronica Dearn

Svensk Värdepappersservice

Telefon: 0735-000039

E-post: veronica.dearn@svenskvpservice.se


 
Nyttiga länkar

Aktuella kurser


Rådgivning i fokus