Kapitalförsäkring möjliggör lägre total beskattning

Att lägga sitt sparande i en kapitalförsäkring innebär att man väljer schablonbeskattning med en årlig beskattning (f n 0,375 procent) istället för att belastas med löpande reavinstbeskattning eller bolagsskatt på genomförda transaktioner. Genom en kapitalförsäkring undviker man att en latent skatteskuld byggs upp då kapitalet ökar i värde. En annan fördel är att deklarationen förenklas genom att transaktioner inte behöver deklareras.

Försäkringsmomenten som möjliggör beskattningsmodellen har sin grund i att ett liv försäkras och att kapitalet betalas ut till vald förmånstagare med 101 procent i händelse att den försäkrade avlider.

Att förvalta sitt kapital inom en kapitalförsäkring möjliggör att en god avkastning över tiden ger en lägre total beskattning. Schablonbeskattning sker genom att en schablonintäkt beräknas. Beräkningen görs genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan vid utgången av november året före beskattningsåret med ett tillägg om 0,75 procent (dock totalt lägst 1,25 procent). Kapitalunderlaget beräknas till en fjärdedel av dels värdet av sparandet vid ingången av varje kvartal, dels inbetalningar och överföringar av finansiella instrument som har gjorts till investeringssparkontot under respektive kvartal. Den på detta sätt framräknade schablonintäkten ska du redovisa i deklarationen i inkomstslaget kapital. Det innebär att skatten på den uträknade schablonintäkten blir 30 procent. För 2017 beräknas schablonintäkten till 1,25 procent vilket innebär att skatten blir 0,375 procent.


Möjligheterna är många liksom antalet produkter på marknaden. Med hjälp av din rådgivare har du möjlighet att gå igenom din situation och se vilken lösning som passar just Dig.

Nyttiga länkar

Aktuella kurser