Reklamation

Vi lägger mycket stor vikt vid att du som kund är nöjd med de tjänster vi erbjuder dig. Är du dock inte nöjd med en tjänst som vi har levererat är det viktigt att du omgående meddelar oss detta så att vi kan gå igenom vad som inträffat och göra korrigeringar om något blivit fel.
Du bör i första hand ta direkt kontakt med den rådgivare som handlagt din tjänst. Är du efter att ha talat med din rådgivare fortfarande inte nöjd kontaktar du klagomålsansvarig hos oss. Du är givetvis välkommen att ringa klagomålsansvarig men för att vi på ett effektivt sätt ska kunna göra en utredning av den tjänst som vi har levererat bör du inkomma skriftligen med relevanta fakta och eventuella handlingar som du vill åberopa i ärendet.

 

Kontakta:
Joacim Samuelsson
Devise
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg
031- 80 80 80

Maila till klagomålsansvarig 


Om ditt klagomål avser värdepappersrelaterade frågor vänligen kontakta:

Veronica Dearn

Svensk Värdepappersservice

Grev Turegatan 14

114 46 Stockholm

0735-000039

Maila till Svensk Värdepappersservice
Du kan få vägledning från Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm, tel. 08-22 58 00 eller från Konsumenternas Bank och Finansbyrå, Box 24233, 104 51 Stockholm, tel. 08-24 30 85. För att underlätta för konsumenterna har de numera en gemensam webbplats. Besöksadress för båda byråerna är Karlavägen 108 i Stockholm.

Läs mer på Konsumenternas Bank -och försäkringsbyrås sida.

 

Du kan också vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden om du vill ha ditt ärende prövat av en opartisk myndighet, Box 174, 101 23 Stockholm, tel. 08-508 860 00. Besöksadressen är Teknologgatan 8 C i Stockholm. Nämnden ger dock inte råd i enskilda ärenden. För sådan rådgivning kan du vända dig till konsumentvägledningen i din kommun. Du kan också väcka talan vid allmän domstol.

Ytterligare information finns på deras hemsida: ARN - Allmänna reklamationsnämndenNyttiga länkar

Aktuella kurser