Personliga, fristående och professionella

Devise grundades 2006.

 

Devise är ett renodlat rådgivningsföretag och har inga egna placeringar eller produkter som skall förmedlas till våra kunder. Istället baseras vår rådgivning på utvärdering av marknadens olika aktörer och placeringar. Vi är delägare och anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice (org.nr. 556324-544) samt innehar eget tillstånd för försäkringsförmedling. Båda bolagen står under Finansinspektionens tillsyn.

 

Våra ledord är:

 

PERSONLIGA - Våra kunder står alltid i centrum. Våra kunder blir aldrig en i mängden. Vi arbetar fokuserat och målmedvetet med att lära känna våra kunders situation, intressen, målsättningar, behov och visioner.

 

FRISTÅENDE - Vi är inte beroende av några andra aktörer på marknaden och vi är helt fria att föreslå de lösningar som vi finner bäst för våra kunder.

 

PROFESSIONELLA - Vi kommunicerar så att våra kunder förstår. Vi utvärderar konkurrerande lösningar så att våra kunder bara erbjuds det som vi finner är bäst. Vi redovisar och rapporterar så att våra kunder får överblick och kontroll. Vi följer lagar och förordningar. Vi håller etik och moral högt. 

 

 

 

 

 

Nyttiga länkar

Aktuella kurser