Pensionsförsäkring

Tjänstepension

Till tjänstepension har man möjlighet att avdragsgillt sätta av 35 % av bruttolönen. Förutsättningar för detta är att pengarna är disponibla från 55 års ålder och betalas ut som inkomstförstärkning under lägst fem år. När företaget gör avsättningen belastas det med särskild löneskatt som idag är 24,26 %, istället för 31,42 % i arbetsgivar- och sociala avgifter vid löneuttag. När pensionen sedan betalas ut belastas den med inkomstskatt. Vid sparande i tjänstepension är det möjligt att välja förvaltningen inom olika fondsortiment eller via traditionell livförvaltning och därtill välja olika trygghetsskydd och 
sjukförsäkringar. 

Utbudet av olika pensionsförsäkringar är stort, liksom avgiftsnivåer och kvalitet på förvaltningen. Ett ofta eftersatt område är just förvaltningen av pensionskapitalet. Vi erbjuder därför vår kompetens inom kapitalförvaltning för att ditt försäkringskapital skall få bästa möjliga förutsättning att utvecklas positivt. 


Direktpension

En direktpension är ett sätt att behålla kapitalet i bolaget, öronmärkta för framtida pension och där pengarna görs utmätningsfria via en pensionsutfästelse. Företaget kan avsätta ett valfritt sparande och man slipper begränsningarna om ålder vid uttag eller längden på utbetalningsperioden. Medel som avsätts är framskattade vinstmedel. Avsättningen belastas inte med särskild löneskatt, även om en reservation kan behöva göras för detta i företagets bokslut.

Behöver kapitalet användas i bolaget, och den försäkrade så medger, rivs utfästelsen. Kapitalet inklusive eventuell avkastning kan på så sätt återgå till företagets konto utan skatteeffekt om kapitalet varit placerat i försäkring. Detta innebär att man valfritt, med hänsyn till framtida skatteregler, själv kan bestämma hur utbetalning skall ske beroende på vad som är förmånligast vid det aktuella tillfället. Dessutom ökar förvaltningsmöjligheterna avsevärt då en direktpension inte måste förvaltas inom de standardramar som försäkringsbolagen tillämpar för tjänstepensionsförsäkringar. 

Sammantaget möjliggör avsättning till direktpension en betydligt större flexibilitet jämfört med tjänstepension eftersom beskattningen inte enbart är begränsat till inkomstslaget tjänst, som ju normalt är det inkomstslag som är hårdast beskattat. Din rådgivare kan utreda vilken typ av pensionsavsättning som är mest gynnsam för dig beroende av din privata och ditt företags ekonomiska situation.Nyttiga länkar

Aktuella kurser