Rådgivande förvaltning

Med rådgivande förvaltning menas att vi ger dig personligt utformade råd utefter vår förvaltningsmodell, med hänsyn till din situation, dina önskemål, dina behov och dina mål. Du fattar därefter beslut om att genomföra de föreslagna placeringarna eller inte. Vi lämnar också råd om vad vi bedömer vara bäst för dig rent skattemässigt och lämnar förslag till lämpliga lösningar.

Vi är proaktiva i vår rådgivning och i vår uppföljning vilket innebär att vi skall förekomma dina krav på förslag till bra placeringar och eventuella förändringar av din portfölj. Du bestämmer hur ofta du vill träffa din rådgivare för personlig uppföljning. Du kan alltid också själv följa din förvaltning via internet. 
 

Nyttiga länkar

Aktuella kurser