God planering är ofta nyckeln till att optimera skattesituationen

Hur ditt eller ditt företags kapital beskattas är avgörande för värdet av dina tillgångar. Därför analyserar vi noga hur din skattesituation kan förbättras.

Våra rådgivare har mycket goda kunskaper inom beskattningsområdet och dessutom har vi tillgång till några av landets främsta skatteexperter genom vårt nätverk av skatterådgivare. Ett första steg till en medveten planering kan vara att delta i något av de seminarier som vi arrangerar tillsammans med våra samarbetspartners.
 
Devise är av Finansinspektionen godkänd försäkringsförmedlare och tack vare att vi är fristående kan vi förmedla samtliga försäkringsbolags produkter. Som företagare finns det extra stor anledning till ett helhetsperspektiv vid skattegenomgången som då belyser såväl företagets förutsättningar som din privata ekonomiska situation.

God planering är ofta nyckeln till att optimera skattesituationen för både dig och ditt företag.Nyttiga länkar

Aktuella kurser