Strukturerade produkter

Strukturerade produkter är ett samlingsnamn och brukar oftast delas upp i tre olika områden; Aktieindexobligationer, Indexbevis samt Hävstängscertifikat.

 

 

Aktieindexobligationer är den allra vanligaste formen av strukturerade produkter. Precis som namnet avslöjar bygger denna produkt på att man kombinerar en underliggande obligation tilsammans med en optionskorg mot ett eller flera aktieindex.

Obligationens syfte är att skapa en trygghet i placeringen, genom att återbetala det s.k. nominella beloppet på slutdagen (normalt 90- 100% av det investerade beloppet) på slutdagen av produktens livslängd. Obligationen som används är ofta utställd av en bank eller ett kreditinstitut med hög rating, dvs en motpart som bedöms ha en stark återbetalningskapacitet på den köpta obligationen.

Optionen i produkten är den del som mest särskiljer Aktieindexobligationernas karaktär åt, då optionerna kan kombineras på otaliga sätt. Några gynnas av en uppgång i en marknad, medan andra gynnas av motsatsen. En del går mot enskilda aktier och andra mot globala marknader. Oavsett exponering är optionens syfte att ge dig en meravkastning utöver kapitalskyddet från obligationen.

 

Indexbevis är en relativt ny investeringsprodukt och bygger på en korg av enbart optioner. I och med detta går villkoren att styra ännu mer än i en aktieindexobligation. Oftast är endast delar av det investerade beloppet skyddat vid en nedgång, för att å andra sidan kunna ge en betydligt kraftigare tillväxt vid en uppgång. 

 

Hävstångscertifikat är den investering med allra högst risk av de strukturerade produkterna. Certifikatet utgörs endast av optionsdelen i en aktieindexobligation, vilket gör att du med endast en mindre del av kapitalet kan erhålla en mycket hög avkastning om den underliggande optionskorgen utvecklas väl. Skulle optionskorgen däremot inte gå upp riskerar man att förlora hela den satsade kapitalet, varför denna produkt skall hanteras med försiktighet.

 

 

I dagsläget återfinns ett tusentals olika kombinationer av dessa instrument, vilket gör att det kan vara mycket svårt att skilja dom åt. Därför är det mycket viktigt att du rådgör med en kompetent rådgivare innan du väljer att investera i dessa produkter, då villkoren kan vara mycket svåra att sätta sig in i på egen hand.

 

Om du vill fördjupa dig rekommenderar vi följande länk:

Nyttiga länkar

Aktuella kurser


Rådgivning i fokus