Våra rådgivare är handplockade

Att vara rådgivare hos Devise innebär ett mycket stort ansvar. Därför är alla våra rådgivare handplockade för att man i tidigare anställningar visat sig tillhöra de mest kompetenta och ansvarstagande. Alla våra rådgivare är registrerade hos Finansinspektionen och licensierade via Swedsec och Insuresec. Det innebär att våra rådgivare har stora teoretiska och praktiska kunskaper om kapitalrådgivning, aktuell skattelagstiftning och juridiska frågeställningar som är förknippade med det som vi tillsammans kallar Private Banking. 

Våra rådgivare har också en bred erfarenhet av företagande och företagandets villkor och har därför en god kunskap om de förutsättningar som gäller för dig som är företagare och entreprenör.

Vi lägger stor vikt vid våra rådgivares kompetensutveckling och försäkrar oss fortlöpande om att kunskapsnivån ligger i absolut toppklass genom regelbunden uppdatering inom alla de områden som är viktiga i vårt arbete. Detta sker dels genom riktade utbildningsinsatser i samarbete med bla Finanskompetens och dels genom det nätverk vi har bland revisionsbolag, skattekonsulter, advokatbyråer och banker samt genom utbildningsinsatser av vår egen compliance.

Sist, men inte minst, är våra rådgivare djupt engagerade i sitt arbete och i att på bästa sätt ge våra kunder den absolut bästa rådgivning som står att finna. De brinner för det de gör och för att hjälpa våra kunder att nå sina mål.

Nyttiga länkar

Aktuella kurser


Rådgivning i fokus