Våra tillstånd

Devise (Org.nr. 556714-2343) står under Finansinspektionens tillsyn och kontrolleras och granskas löpande i enlighet med gällande lagar och regler. Som kund kan du därför känna dig förvissad om att dina affärer hos oss alltid sköts på ett korrekt och regelrätt sätt. Klicka här för en aktuell sammanställning över våra tillstånd.

Devise är också delägare och anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (org.nr 556324-5447) vilket ger Devise AB tillstånd att agera enligt följande tillstånd. Klicka här för en aktuell sammanställning över dessa tillstånd.

Devise är vidare anslutna till såväl Swedsec som Insuresec.
Läs mer genom att följa länkarna här nedan:

SWEDSEC

INSURESEC

Nyttiga länkar

Aktuella kurser