Kontakta mig
  • Har du ett placeringsbart kapital 

    på 5.000.000 kr eller mer

    och vill ha en trygg förvaltning i oroliga tider?

Varför är Devise ett naturligt val för mig som har ett placeringsbart kapital på 5.000.000 kronor eller mer?


Devise erbjuder personlig och individuellt anpassad kapitalrådgivning och eftersträvar marknadens högsta kvalitets- och servicenivå. Genom att fokusera på ett färre antal kunder kan vi skapa unika mervärden för just dig. Vi kan ta hänsyn till just dina personliga förutsättningar, värderingar och mål. Dessa matchar vi med marknadens dokumenterat bästa placeringsalternativ som vi regelbundet utvärderar och följer upp tillsammans med dig. Hos Devise är du aldrig en i mängden. Hos oss är du alltid i centrum.

 

Saknar du tid, kunskap eller intresse att löpande förvalta ditt kapital själv?


Vi på Devise har såväl tid som kunskap att förvalta ditt kapital individuellt anpassat efter dina behov och önskemål. Dessutom har vi ett brinnande intresse för både dig och den finansiella marknaden.

Vill du ha en renodlad rådgivare som inte marknadsför egna finansiella produkter?


Vi på Devise är renodlade rådgivare. Vi har inga egna finansiella produkter som vi vill att du ska investera i. Istället är vi specialister på att utvärdera marknadens olika aktörer och förvaltare för att kunna erbjuda dig marknadens bästa placeringsalternativ.

Vill du även få tillgång till placeringar som inte är tillgängliga för allmänheten?


Som kund hos Devise får du tillgång till hela den publika marknadens noterade placeringsalternativ och dessutom kommer du åt många placeringar som inte finns allmänt tillgängliga t ex olika typer av Private Placements och spännande onoterade bolag med potential utöver det vanliga.

Vill du ha personlig rådgivning av en egen professionell och engagerad rådgivare?


Hos Devise har du alltid en egen personlig rådgivare med lång erfarenhet av de finansiella marknaderna och med dokumenterat hög kunskapsnivå. Alla våra rådgivare är certifierade av SwedSec och de flesta av InsureSec.

Tycker du att det är viktigt att ha en rådgivare som sätter dig i centrum och som erbjuder en servicenivå utöver det vanliga?


För oss är våra kunder vår viktigaste tillgång. Vi anstränger oss alltid för att ta till vara på dina intressen på bästa sätt och har som målsättning att överträffa dina förväntningar på god service.

Söker du en rådgivare som alltid sätter dina ekonomiska intressen framför sina egna?


Som kund hos Devise tillfaller alltid samtliga ersättningar och provisioner från tredje part din depå. På så vis har vi inga intressekonflikter mellan oss och våra kunder.

Vill du försäkra dig om att din rådgivare står under trygg tillsyn?


Devise står under tillsyn av såväl Svensk Värdepappersservice som Finansinspektionen.

Kräver du att din rådgivare agerar med full transparens?


Vi på Devise anser att förtroende och ansvarstagande bygger på fullständig transparens och god kommunikation. Vi redovisar alltid tydligt alla villkor, kostnader och ersättningar som är förenade med ditt engagemang hos oss.

Vill du ha en prestigelös rådgivare som pratar och förklarar på ett begripligt sätt?


Vi tycker att det är viktigt att prata och förklara på ett sätt som våra kunder förstår även om de inte är ekonomiskt skolade. Våra rådgivare är trygga i sina roller och behöver inte gömma sig bakom finansiella facktermer som de flesta inte förstår. Vi tycker att det är viktigt att du förstår vad du investerar i och vad du kan förvänta dig av dina investeringar.

Detta är Devise


Devise är en av Sveriges få Göteborgsbaserade kapitalrådgivare. Sedan 2006 har Devise varit rådgivare åt företag, företagare och kapitalstarka privatpersoner, mindre institutioner och stiftelser. Våra rådgivare har lång och gedigen erfarenhet av professionell finansiell rådgivning och har varit i branschen i 17 till 22 år.

Vi är renodlade rådgivare utan egna finansiella produkter och baserar alltid vår rådgivning på våra enskilda kunders unika förutsättningar, behov och önskemål. Genom att löpande utvärdera marknadens aktörer och olika förvaltare kan vi alltid tillhandahålla marknadens främsta placeringsalternativ och kvalitetssäkra vår rådgivning med skräddarsydda personligt anpassade portföljer som följs upp regelbundet.

Utöver marknadens utbud av publika noterade placeringsalternativ erbjuder vi också möjligheten att investera i placeringar som inte finns allmänt tillgängliga t ex olika typer av Private Placements och spännande onoterade bolag med potential utöver det vanliga.

Våra rådgivare är engagerade, kunniga och erfarna och vår kundtjänst gör allt de kan för att överträffa dina förväntningar på god service. Vårt mål är att erbjuda marknadens bästa personliga rådgivning och service.

Som delägare och anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice kan vi erbjuda såväl investeringsrådgivning som portföljförvaltning och en effektiv administration av högsta klass. Dessutom har vi nödvändiga tillstånd och spetskompetens inom försäkringsområdet så att våra kunder också kan erbjudas försäkringsrådgivning som inbegriper såväl ekonomiska skydd som skatteeffektiv förvaltning. Genom vårt nätverk har våra kunder också tillgång till olika typer av tilläggstjänster såsom juridisk rådgivning, skatterådgivning, Corporate Finance, M&A, redovisning, revision och fastighetsmäkleri.

Hos Devise är kunden och kundens intressen, behov och önskemål i fokus. Varje kund har en egen personlig rådgivare som ansvarar för såväl individuellt anpassad rådgivning som regelbunden uppföljning samt att förmedla de ev tilläggstjänster som du som kund är i behov av. Våra assistenter ser till att all administration sköts effektivt så att du som kund slipper administrativt merarbete. Genom Svensk Värdepappersservice erhålls en förstklassig Backoffice-service och du som kund har hela tiden kontroll genom internettjänsten där du kan följa utvecklingen av dina placeringar, alla transaktioner och dokumentationer mm.

Sist, men inte minst: vi på Devise anstränger oss för att utveckla långsiktiga relationer som bygger på ömsesidigt förtroende. Vi pratar och förklarar finansiella frågeställningar och produkter så att våra kunder förstår vad de investerar i. Vi undviker finansiella facktermer som de flesta inte förstår. Vi är transparenta i allt vi gör och vi arbetar aktivt för att eliminera eventuella intressekonflikter.

Rådgivning & Förvaltning

Som kund hos Devise kan du välja att vara rådgivningskund eller förvaltningskund.

Rådgivning

Som rådgivningskund har du tillgång till allt arbete Devise lägger ned på analys och utvärdering av marknadens förvaltare och utbud av finansiella produkter.

En av våra erfarna rådgivare engagerar sig personligen och löpande i dina behov och önskemål. Tillsammans lägger ni ett genomtänkt pussel där marknadens bästa finansiella lösningar kombineras med din unika situation och förutsättningar. Regelbundet sker utvärderingar och uppföljningar som aktivt bidrar till att ligga i framkant med marknadernas växlingar och din egna situation. Genom eget inlogg har du alltid full kontroll över din portfölj. Som rådgivningskund nettohandlas alla placeringar och eventuella försäkringar för din räkning. På så sätt undviks eventuella intressekonflikter.

Förvaltning

Som förvaltningskund har du tillgång till den allra mest genomarbetade förvaltningen som Devise kan erbjuda.

Genom Strivo förvaltas de s k Devise-portföljerna. Inom de ramar som vi kommit överens om sker förvaltningen aktivt utan att du behöver engagera dig. Avstämning sker vid regelbundna uppföljningsmöten och du har alltid full kontroll över din portfölj genom eget inlogg. Alla eventuella provisioner, fondersättningar, courtage o dyl som erhålls från gjorda placeringar återförs alltid till förvaltningskunderna för att eliminera eventuella intressekonflikter.

Hör av er för ytterligare information om Devises förvaltningsfilosofi och portföljförvaltningen som utförs av Strivo av de s k Devise-portföljerna.

 

 

Sports & Entertainment


 

Devise Sports & Entertainment


Devise utökar verksamheten och välkomnar med glädje Robert Claesson som partner till vårt Team!

Robert har ett stort nätverk inom Sports & Entertainment då han har jobbat som agent/manager åt flera av Sveriges största stjärnor inom dessa områden sedan mitten av 90-talet. Hans nätverk sträcker sig, förutom i Sverige, ut i Europa och Nordamerika. 2001 startade Robert upp Svenska FM-G. Ett bolag som hade en inriktning mot kapitalförvaltning för framgångsrika svenskar inom Sports & Entertainment. Han drev detta bolag framgångsrikt fram till 2020 då det såldes.

 

Nu är Robert redo för en ny resa tillsammans med oss på Devise vilket vi är väldigt glada för. Han kommer i första hand att ansvara för utvecklingen av området Sports & Entertainment samt att bygga relationer internt mellan Devises befintliga kunder, framförallt inom kundsegmentet entreprenörer/ägarledda bolag och vårt nya kundsegment Sports & Entertainment.  

Inriktningen mot Sport & Entertainment passar väl in i Devises affärsmodell och kompletterar våra fokusområden (ägarledda bolag, stiftelser, pensioner och privata förmögenheter) och ger oss ännu fler verktyg att ge våra kunder fullservice i alla frågor som rör förmögenhetsförvaltning och närliggande frågor både nationellt och internationellt. Vårt befintliga nätverk utökas med expertis rörande frågor som gäller flytt av förmögenhet mellan länder, skatter i andra länder och övrigt som man bör tänka på i dessa lägen. Detta gäller såklart både för kunder som väljer att flytta ut från Sverige (tillfälligt eller permanent) och kunder som skall flytta hem till Sverige.

Vi ser med spänning fram emot utvecklingen av vårt nya affärsområde Sports & Entertainment och att jobba tillsammans med Robert. Vi välkomnar alla nya kunder.

Finns det frågor är ni välkomna att höra av er. 

 Det är otroligt roligt att ha Robban ombord och vi på Devise ser fram emot att hjälpa de personer som förgyllt och förgyller vår vardag genom sina aktioner på plan, på eller bakom scenen eller i tv-rutan. Det är slående hur likt dessa personer tänker kring sin förmögenhet i jämförelse med våra entreprenörskunder. Det är blod svett och tårar som skapat förmögenheten och det är av yttersta vikt att ta hand om den på ett professionellt sätt.

säger Robert Samuelsson VD och Partner på Devise.

 

Rådgivning


Joacim Samuelsson

Joacim är en rådgivare som är ovanligt bra på att förenkla komplexa frågeställningar så att alla förstår. På fritiden är det snö, vind och vatten som gäller. Allra bäst trivs han när han får ge sig ut off-pist i Alperna eller i Trysil där han också har en fjällstuga. Somrarna tillbringar han med sin fru Eva och tre barn i Grebbestad. Där emellan rattas allsköns aktiviteter från bostaden på Näset.

Tel: 031 – 80 80 87
Mobil: 0761 - 39 10 70
joacim.samuelsson@devise.se

Sven-Erik Eirevik

Sven-Erik är den trygge och lugne lyssnaren som på djupet lär känna sina kunder. Han är också den ende ingenjören bland alla ekonomer hos Devise. Det gör att han ofta ser lite andra infallsvinklar än vi andra vilket ibland skapar lite djupare dimensioner i olika frågeställningar. Sven-Eriks stora intresse är jakt, jakt och åter jakt. Han är verkligen en inbiten jägare som inte räds vare sig småvilt eller björn. Sven-Erik bor i Mölnlycke tillsammans med sina två små barn.

Tel: 031 – 80 80 83
Mobil: 0761 - 39 10 83
sven-erik.eirevik@devise.se

Robert Samuelsson (VD)

Robert är en oerhört kompetent rådgivare som kan det mesta om det mesta och som dessutom har ett förflutet som revisor. Trots detta är hans sociala kompetens kanske hans allra främsta egenskap. Roberts stora intresse är sport. Framför allt alla former av bollsporter även om skidåkning, såväl på längden som på tvären, också tillhör favoriterna. Robert bor på Hisingen mellan Hällsvik och Hjuvik tillsammans med sin fru Mariel och tre barn.

Tel: 031 – 80 80 70
Mobil: 0761 - 39 10 30
robert.samuelsson@devise.se

Per Angerstig

Per har ett stort finansiellt intresse och har arbetat som finansiell rådgivare i över 20 år vilket gett honom en stor erfarenhet av de finansiella marknaderna. Trots detta är hans sociala kompetens kanske hans allra främsta egenskap då han har en förmåga att finna kundens verkliga önskemål för att därmed kunna bygga en lämplig och anpassad förvaltning. För Per så är tid med familjen och vännerna mycket viktigt men tennis, golf och resor står också högt på agendan. Pers kundbas finns främst i Uppsala och Stockholm.

Tel: 031 – 80 80 80
Mobil: 0732 - 30 02 60
per.angerstig@devise.se

Sports & Entertainment


Robert Claesson

Robert är en positiv person med mycket energi och duktig på att bygga långvariga relationer. Han har ett mycket stort globalt nätverk inom Sports & Entertainment och hans ansvar är att bygga upp ett nytt spännande affärsområde inom Devise. Robert kommer att utgå från Stockholm där han bor tillsammans med sin fru Camilla och sönerna Oliwer och Simon. På fritiden spelas en hel del padel och golf. Robert kommer utan tvekan att komma in som Devises starkaste golfspelare.

Tel: 031-80 80 80
Mobil: 0704 - 42 71 22
robert.claesson@devise.se

Affärsstöd


 

Hans Borchardt

Hans har ett brinnande finansiellt intresse men gillar också det mesta som handlar om god mat och gott vin. Att resa är ett starkt intresse och när tiden medger utforskar han gärna nya spännande restauranger på något varmt och soligt ställe. På hemmaplan bor han i Alingsås tillsammans med sin hustru Susanne. Han har två vuxna barn och två barnbarn.

Tel: 031 – 80 80 85
Mobil: 0761 - 39 10 50
hans.borchardt@devise.se

Administration


 

Monica Sevler

Monica är kontorets spindel i nätet. Hon har ett finger med i det mesta som har med administration och kontakten med back-office på Svensk Värdepappersservice att göra. Hon är också Devises klippa i vår kundtjänst, oavsett om det är via telefon eller besök på kontoret. På sommarhalvåret älskar hon att resa till sydligare breddgrader och på vinterhalvåret är det utförsåkning som gäller. Monica bor tillsammans med sin Lennart i Fiskebäck. Tillsammans har de ett litet yrväder till dotter.

Tel: 031-80 80 89
Mobil: 0761 - 39 10 89
monica.sevler@devise.se

Jenny Andersson

Jenny ansvarar för Devises ekonomi och redovisning. Hon är noggrann och effektiv som få men har alltid tid för oss andra och har alltid ett leende att dela med sig av. Jenny är en inbiten Liverpool-fantast och älskar fotboll men eftersom båda hennes barn också spelar hockey så kan hon ju inte undvika att hennes hjärta klappar även för den sporten. Tillsammans med sina barn och maken Daniel bor hon i Ytterby utanför Kungälv.

Mobil: 0730 - 74 67 74
jenny.andersson@devise.se

Compliance


Jörgen Tenor

Jörgen är Devises Compliance Officer eller regelefterlevnadsansvarig på ren svenska. Han håller järnkoll på att vi andra efterlever alla lagar, förordningar, regler, riktlinjer och policies som är en stor och viktig del av vår verksamhet. Dessutom är han ledningens och styrelsens rådgivare i alla regelrelaterade frågeställningar. På sin fritid är det Jörgens motorintresse som är i fokus. Allt som brummar och går på hjul är kul! Han bor i Sollentuna tillsammans med sin Sofia.

Mobil: 0704 - 56 32 96
jorgen.tenor@secompliance.se

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara. Läs mer här!
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.