Policy för hållbarhetsrelaterade upplysningar

Styrelsen för Devise Partners AB (556714-2343) har 2021-02-26 fastställt följande policy för hantering och implementering hållbarhetsrelaterade risker i bolagets rådgivningsverksamhet. Policyn grundar sig på EU-förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn och som träder i kraft den 10 mars 2021.

Relevanta hållbarhetsrisker för Devise är hänförliga till de placeringar som erbjuds kunderna. Dessa risker ska hanteras i relevant utsträckning genom Devises rådgivningsprocess och i Devises process för produkturval. Kund ska få tillräcklig information i förköpsinformation om placeringarnas hållbarhetsrisker och det ska inte förekomma ett överdrivet risktagande avseende hållbarhetsrisker. I den utsträckning kunder har särskilda hållbarhetspreferenser ska detta särskilt tas hänsyn till i Devises lämplighetsbedömning.

Hållbarhetsrisker ska integreras i rådgivningsverksamheten genom de kunskapskrav som Devise vid var tid ställer på sina anställda.

Ersättning som betalas eller tas emot inom ramen för Devise förmedling av värdepapper eller investeringsbaserade försäkringsprodukter ska inte inverka negativt på hållbarhetsrisker, på kundens hållbarhetspreferenser eller leda till ett överdrivet risktagande av hållbarhetsrisker. Det finns i nuläget inte någon specifik ersättning kopplad till hållbarhetsrisker.

Devise tar i nuläget inte uttrycklig hänsyn till den negativa effekt placeringsalternativen kan få på hållbarhetsfaktorer med hänsyn till bolagets art, storlek och komplexitet samt eftersom regelverket för rådgivning om hållbara investeringar ännu inte är till fullo framtaget. Devise informerar kunder om relevanta hållbarhetsrisker förknippade med valda placeringar. Devise utvärderar löpande detta ställningstagande och som senast när EU och Sverige implementerat regelverket till fullo.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy