Kontakta mig

Policy för hållbarhetsrelaterade upplysningar

Styrelsen för Devise Partners AB (556714-2343) har 2021-02-26 fastställt följande policy för hantering och implementering hållbarhetsrelaterade risker i bolagets rådgivningsverksamhet. Policyn grundar sig på EU-förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn och som träder i kraft den 10 mars 2021.

Försäkringsförmedling

Relevanta hållbarhetsrisker för Devise är hänförliga till de placeringar som erbjuds kunderna. Dessa risker ska hanteras i relevant utsträckning genom Devises rådgivningsprocess och i Devises process för produkturval. Kund ska få tillräcklig information i förköpsinformation om placeringarnas hållbarhetsrisker och det ska inte förekomma ett överdrivet risktagande avseende hållbarhetsrisker. I den utsträckning kunder har särskilda hållbarhetspreferenser ska detta särskilt tas hänsyn till i Devises lämplighetsbedömning.

Hållbarhetsrisker ska integreras i rådgivningsverksamheten genom de kunskapskrav som Devise vid var tid ställer på sina anställda.

Ersättning som betalas eller tas emot inom ramen för Devise förmedling av värdepapper eller investeringsbaserade försäkringsprodukter ska inte inverka negativt på hållbarhetsrisker, på kundens hållbarhetspreferenser eller leda till ett överdrivet risktagande av hållbarhetsrisker. Det finns i nuläget inte någon specifik ersättning kopplad till hållbarhetsrisker.

Devise tar i nuläget inte uttrycklig hänsyn till den negativa effekt placeringsalternativen kan få på hållbarhetsfaktorer med hänsyn till bolagets art, storlek och komplexitet samt eftersom regelverket för rådgivning om hållbara investeringar ännu inte är till fullo framtaget. Devise informerar kunder om relevanta hållbarhetsrisker förknippade med valda placeringar. Devise utvärderar löpande detta ställningstagande och som senast när EU och Sverige implementerat regelverket till fullo.

Investeringsrådgivning

Som anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (SVP) omfattas vi av deras hållbarhetsförklaring avseende den del av vår verksamhet som utgör investeringsrådgivning.

För att läsa mer om SVP:s arbete med hållbarhet, se https://www.svp.se/om-oss/hallbarhet/

 

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara. Läs mer här!
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.