Rådgivning & Förvaltning

Som kund hos Devise kan du välja att vara rådgivningskund eller förvaltningskund.

Som rådgivningskund har du tillgång till allt arbete Devise lägger ned på analys och utvärdering av marknadens förvaltare och utbud av finansiella produkter. En av våra erfarna rådgivare engagerar sig personligen och löpande i dina behov och önskemål. Tillsammans lägger ni ett genomtänkt pussel där marknadens bästa finansiella lösningar kombineras med din unika situation och förutsättningar. Regelbundet sker utvärderingar och uppföljningar som aktivt  bidrar till att ligga i framkant med marknadernas växlingar och din egna situation. Genom eget inlogg har du alltid full kontroll över din portfölj. Som rådgivningskund har du möjlighet att bli Premiumkund. Då nettohandlas alla placeringar och eventuella försäkringar för din räkning. På så sätt undviks eventuella intressekonflikter.

Som förvaltningskund har du tillgång till den allra mest genomarbetade förvaltningen som Devise kan erbjuda. Genom Svensk Värdepappersservice förvaltas de s k Devise-portföljerna. Inom de ramar som vi kommit överens om sker förvaltningen aktivt utan att du behöver engagera dig. Avstämning sker vid regelbundna uppföljningsmöten och du har alltid full kontroll över din portfölj genom eget inlogg. Alla eventuella provisioner, fondersättningar, courtage o dyl som erhålls från gjorda placeringar  återförs alltid till förvaltningskunderna för att eliminera eventuella intressekonflikter.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.