Tillstånd & Tillsyn

Devise Kapital AB (org.nr. 556714-2343) har Finansinspektionens tillstånd för investeringsrådgivning och försäkringsförmedling och står under Finansinspektionens tillsyn. Klicka här för en aktuell sammanställning av våra tillstånd. Devise är också delägare och anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice (org.nr. 556324-5447) som är ett s k värdepappersbolag med tillstånd av Finansinspektionen. Klicka här för en sammanställning av aktuella tillstånd.

 

Viktiga kontaktuppgifter

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
Telefon: 060-18 40 00
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
Hemsida: www.bolagsverket.se

Finansinspektionen
113 85 Stockholm
Telefon: 08-787 80 00
E-post: finansinspektionen@fi.se
Hemsida: www.fi.se

Klagomålsansvarig  
Devise  
Joacim Samuelsson 
Telefon: 031-80 80 80
E-post: klagomalsansvarig@devise.se

Klagomålsansvarig
Svensk Värdepappersservice
Veronica Dearn
Telefon: 08-787 80 00
E-post: klagomalsansvarig@svenskvpservice.se

Alla Devises rådgivare är licensierade av SwedSec och Insuresec. Läs mer om dessa organisationer genom att klicka på logotyperna nedan.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy